Zajęcia profilowane (bezpłatne) zgodne z autorskimi programami obowiązującymi w przedszkolu

3x w tygodniu

2x w tygodniu

1x w tygodniu